TBMM’den ABD'nin Orta Doğu Planı’na kınama

Sponsorlar

Haber ID: 3808
Haber ID: 3808
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortak bildiri ile ABD’nin Orta Doğu barış planını kınadı. TBMM Genel Kurulu ortak bildiri ile ABD’nin Ortadoğu Barış Planı’nı kınadı. Bildiride şöyle denildi:
Çarşamba, Ocak 29, 2020 - 22:15

"ABD Yönetiminin iki tarafından biri olan Filistin’i bütünüyle dışlayan, tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu plan, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır. Bu plan taraflar arası bir müzakere zemini sağlamaktan ziyade, İsrail’in kalbi olan Mescid-i Aksa dahil Filistin topraklarında on yıllardır derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı Filistin tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen işgal sürecini ilhak sürecine çevirmektir. Ortadoğu’nun barış, güvenlik ve istikrarının doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak Filistin halksının kendi geleceğini tayin etme hakkı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve uluslar arası hukukun ve adaletin yok sayılması üzüntü ve ibret vericidir. Kudüs’ün statüsü Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasadışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD Yönetiminin sözde barış planı ölü doğmuştur. İki devletli çözüm vizyonunu yok sayan ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali anlamına gelen öneriler içeren bu girişimin, uluslararası toplum nezdinde kabul görme ihtimali de bulunmamaktadır. Bu vesileyle, İsrail-Filistin meselesinin çözümünün, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini gözetmeyen, Filistin Devleti'nin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek, uluslararası toplumun vicdan ve sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik ve dayanışma içinde, zulüm, dayatma ve işgale karşı Filistin halkının meşru haklarını tüm platformlarda savunmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde, İsrail-Filistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok-sayıyor ve esefle kınıyoruz."

Yorum